Internationale missies

Nieuws

Brussel, 24 april 2017 – Een team van Belgische experts neemt van 24 tot 27 april deel aan een internationale oefening in Zweden. Het doel? De certificering behalen van de capaciteiten van het laboratorium B-LiFE om te interveniëren in het buitenland bij een biologische dreiging. Het team, dat ondersteund wordt door B-FAST, bestaat uit 19 experts van de Civiele Bescherming, Defensie, Volksgezondheid en het Centre de Technologies Moléculaires Appliquées (CTMA) van de UCL.

EU Modex

De globale doelstelling van de oefeningen van de modules van de Europese Civiele Bescherming (EU Modex) is om de modules en experts inzake Europese Civiele Bescherming die vrijgemaakt worden door de deelnemende staten, te testen en te trainen, om hen voor te bereiden op internationale operaties in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.

B-Fast

In geval van rampen van grote omvang in het buitenland kan België hulp sturen naar de getroffen gebieden. B-FAST-teams zijn samengesteld uit experts van Volksgezondheid, Defensie, Brandweer, Civiele Bescherming…

Hulpteams met honden

De reddingshondteams of kynologenhulpverleningsteams genoemd, zijn gespecialiseerd in het zoeken naar vermiste of bedolven personen.

High capacity pumping

De beschikbare middelen van de Belgische civiele bescherming laten B-FAST toe om ook te kunnen optreden bij grootschalige overstromingen in het buitenland.

USAR

USAR-teams (Urban Search And Rescue) staan in voor het opsporen, lokaliseren, bevrijden en evacueren van overlevenden onder het puin. Zij worden voornamelijk ingezet na aardbevingen, ontploffingen en andere rampen in binnen- en buitenland.